Welkom Op De Website Van Wijkpanel Aldlan.

Hebt u vragen, meldingen, wensen of initiatieven?

Via onze site informeren wij graag over de verschillende acties en mogelijkheden die het Wijkpanel biedt aan de wijk. De lijst op onze site is niet de enige. Wilt u meer weten of heeft u een goed idee voor de wijk neem dan zeker contact met ons op!

Meldingen betreffende woon-, werk- en leefomgeving

  • Voorbeelden van meldingen zijn: geluidsoverlast, gevaarlijke verkeersituatie, onkruid, graffiti, zwerfafval.

  • Het  melden van klachten kan via telefoonnummer 14058, via de website van de gemeente. Meldingen worden geregistreerd en als u aangeeft dat u wilt horen wat er met de klacht gedaan is dan moet de gemeente die terugkoppeling geven.

  • Aan iedere melding is een normtijd gekoppeld, dat is de periode waarbinnen een klacht afgehandeld moet zijn. Deze normtijd verschilt per soort klacht.

Agenda

Wijkpanel Uitgelicht

Nieuwe beelden

Het lint van houten kunstwerken in de wijk Aldlân is verder uitgebreid. Zo vormen deze beelden langzamerhand een

Overlast Deelscooters en fietsen

Regelmatig ontvangt het Wijkpanel opmerkingen over Deelscooters en fietsen. Door de Gemeente Leeuwarden is hiervoor inmiddels een vergunningenkader

Actie-hondenpoep Aldlan

Hondenpoep blijkt naast zwerfvuil een grote ergernis in Aldlan. Zeker nu het mooie weer uitnodigt om meer tijd

Burendag 2023

In 2022 is Burendag door 8.500 buurten gevierd! Nooit eerder deden er zó veel buurten mee. Na de