Hebt u vragen, meldingen, wensen of initiatieven?

Via onze site informeren wij graag over de verschillende acties en mogelijkheden die het Wijkpanel biedt aan de wijk. De lijst op onze site is niet de enige. Wilt u meer weten of heeft u een goed idee voor de wijk neem dan zeker contact met ons op!

Meldingen betreffende woon-, werk- en leefomgeving

  • Voorbeelden van meldingen zijn: geluidsoverlast, gevaarlijke verkeersituatie, onkruid, graffiti, zwerfafval.

  • Het  melden van klachten kan via telefoonnummer 14058, via de website van de gemeente of via de ‘mijngemeenteapp’. Meldingen worden geregistreerd en als u aangeeft dat u wilt horen wat er met de klacht gedaan is dan moet de gemeente die terugkoppeling geven.

  • Bij het gebruik van de app kunt u zelf checken welke meldingen er gedaan zijn over een bepaalde situatie. Als er al een melding gedaan is over hetgeen u wilt melden, meldt het dan toch zelf nogmaals. Meer meldingen vergroten de urgentie.

  • De registratie van meldingen helpt de gemeente om inzicht te krijgen in wat er speelt in onze wijk. Het wijkpanel hoort ook graag van u welke melding u gedaan heeft.  Geef het meldingsnummer even door op info@aldlan.nl.

  • Aan iedere melding is een normtijd gekoppeld, dat is de periode waarbinnen een klacht afgehandeld moet zijn. Deze normtijd verschilt per soort klacht.

  • Heel handig is het om de ‘mijngemeenteapp’ te gebruiken
    Deze app is te downloaden in de Play Store of App Store.