Welkom Op De Website Van Wijkpanel Aldlan.

Overlast Deelscooters en fietsen

Regelmatig ontvangt het Wijkpanel opmerkingen over Deelscooters en fietsen. Door de Gemeente Leeuwarden is hiervoor inmiddels een vergunningenkader opgesteld.

Voor u als bewoner zijn ondermeer belangrijke punten:

  • Om de toegankelijkheid van voetpaden of looproutes voor voetgangers, kinderwagen en rolstoelgebruikers te garanderen dient hinderlijk parkeren van deelvoertuigen te worden voorkomen en derhalve altijd een doorgang van minimaal 1,20 m beschikbaar te zijn.
  • De vergunninghouder zorgt dat hinderlijk of foutief geparkeerde deelvoertuigen en omgevallen deelvoertuigen binnen 24 uur na een melding of klacht worden verwijderd of correct worden geparkeerd.

Voor klachten over verkeerd geparkeerde Deelscooters en fietsen kunt u dit altijd melden via 14058 (telefoon, app of web)

Meer informatie vindt u hier:

Gemeenteblad 2023, 232885 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)