Welkom Op De Website Van Wijkpanel Aldlan.

Bijdrage voor groene erfscheiding

Wilt u uw schutting vervangen door een groene erfafscheiding, dan is ook dit jaar weer een bijdrage mogelijk. We hebben een fonds ingesteld waaruit bewoners een vergoeding ontvangen voor het vervangen van de schutting.

U komt hiervoor in aanmerking:

  1. wanneer u uw houten schutting die grenst aan de openbare ruimte en niet voldoet aan de regels van VROM vervangt door een groene erfafscheiding (heg / haag of draadconstructie waar groen tegenaan groeit);
  2. wanneer u zich vóór de sloop van de oude schutting meldt bij het wijkpanel met een plan van aanpak; u krijgt van het wijkpanel te horen of uw aanvraag akkoord is; daarna kunt u het plan uitvoeren.

Na afloop levert u de originele nota’s in, die betrekking hebben op de uitvoering van het plan, bij het wijkpanel. Het bedrag dat u ontvangt is als u de werkzaamheden zelf verricht maximaal €300,– voor aangeschaft groen; als u een hoveniersbedrijf inschakelt dan maximaal € 450,–

De bijdrage is nooit hoger dan de door u ingeleverde en door het wijkpanel goedgekeurde nota’s. Wanneer het fonds voor dit jaar is uitgeput, zal betaling in het volgende jaar overwogen worden.

Bijzondere regeling (50%) · Wilt u een erfafscheiding verbeteren grenzend aan de openbare ruimte, die weliswaar voldoet aan de regels, maar toch opgeknapt kan worden, dan is respectievelijk € 200,– en € 275,– aan te vragen.

De folder over de regels voor Erf- en perceelafscheidingen kunt hier downloaden

Agenda

Wijkpanel Uitgelicht

Nieuwe beelden

Het lint van houten kunstwerken in de wijk Aldlân is verder uitgebreid. Zo vormen deze beelden langzamerhand een

Overlast Deelscooters en fietsen

Regelmatig ontvangt het Wijkpanel opmerkingen over Deelscooters en fietsen. Door de Gemeente Leeuwarden is hiervoor inmiddels een vergunningenkader