Bestuur

WIJKPANEL ALDLÂN

Voorzitter: Otto de Jong
E-mail: voorzitter@wijkpanelaldlan.nl

Penningmeester: Tom Bouma
E-mail: penningmeester@aldlan.nl

Secretaris : Tineke Fernhout
E-mail: info@aldlan.nl
E-mail: secretaris@aldlan.nl

Panellid algemene zaken: Omar van der Hoeven
E-mail: omar.wijkpanel@aldlan.nl

Panellid toegangkelijkheid OV : Judith Postumus
E-mail: wijkpanel@aldlan.nl