Welkom Op De Website Van Wijkpanel Aldlan.

Wijkprogramma 2022 / 2023

Wijkpanel  Aldlân Leeuwarden

 Het Wijkpanel is klankbord voor zowel bewoners als gemeente. Bewonersinitiatieven die bijdragen aan het verbeteren van de leefomgeving zal het Wijkpanel graag ondersteunen. 

 Het Wijkpanel Aldlân heeft daartoe voor 2022/2023 speerpunten ontwikkeld waarbij de belangrijkste zijn:

  • Groen. Het behouden van het groene karakter van de wijk
  • Bewegen en verbinding met en tussen de bewoners
  • De verkeerssituatie en de leefomgeving veilig is

Het Wijkpanel ontvangt jaarlijks geld van de gemeente voor activiteiten en/of investeringen in de wijk. Wij kunnen hierdoor initiatieven uit de wijk  of in uw directe leefomgeving ondersteunen.

Het Wijkpanel wil graag samen met de bewoners in gesprek over de leefbaarheid, veiligheid en groen met de gemeente.  Het afgelopen jaar bent u als wijkbewoner, vanwege corona, waarschijnlijk meer thuis geweest dan u gewend was. Hierdoor heeft U mogelijk ook meer gezien van uw eigen directe leefomgeving. Zaken die wat u betreft beter kunnen of dingen waar u niet tevreden over bent. Misschien kunt u zich vinden in deze thema’s, maar wellicht vindt u wel hele andere thema’s belangrijk. Het Wijkpanel roept U als bewoner dan ook nadrukkelijk  op deze zaken met ons te delen .Samen kunnen we zorgdragen voor een wijk plek is waar u graag woont. Een wijk waar mensen op een prettige manier contact met elkaar hebben en waar u ook ’s avonds veilig naar ons wijkcentrum of andere voorziening in onze wijk  kunt lopen.

Het Wijkpanel ontvangt jaarlijks geld van de gemeente voor activiteiten en/of investeringen in de wijk. Wij kunnen hierdoor initiatieven uit de wijk  of in uw directe leefomgeving ondersteunen.

Contact met de wijkbewoner

Om u te informeren over ontwikkelingen in de wijk is in gezamenlijkheid met het Netwerk ondernemers Aldlan(NOA), Wijkorganisatie en het Wijkpanel een gezamenlijk webplatform ontwikkeld. Onze gezamenlijke website  Aldlan.nl moet zorgdragen voor een verbetering van de informatievoorziening naar de wijkbewoners. Naast het webplatform worden bewoners over de wijk geïnformeerd via een wijkkrant (4x per jaar), via sociale) en middels de 5  informatieborden bij de bushaltes.

Ook over geplande initiatieven vanuit de gemeente wil het Wijkpanel de omgeving of wijk nadrukkelijker informeren dan tot nu toe het geval is geweest.

Meedenken?

Wilt u meedenken over uw wijk?

Heeft u initiatieven voor uw leefomgeving?
Neem dan contact op via onze website: www. aldlan.nl
Of stuur een mail naar info@wijkpanel.nl

Agenda

Wijkpanel Uitgelicht

Nieuwe beelden

Het lint van houten kunstwerken in de wijk Aldlân is verder uitgebreid. Zo vormen deze beelden langzamerhand een

Overlast Deelscooters en fietsen

Regelmatig ontvangt het Wijkpanel opmerkingen over Deelscooters en fietsen. Door de Gemeente Leeuwarden is hiervoor inmiddels een vergunningenkader