Welkom Op De Website Van Wijkpanel Aldlan.

Informatiefolder stalen gasleidingen,

Sinds de zomer van 2022 informeerde de gemeente u regelmatig over risico’s van stalen gasleidingen in woningen. In de wijk Aldlân staan veel woningen die voor 1986 zijn gebouwd. Toen werden stalen gasleidingen regelmatig gebruikt. Stalen gasleidingen kunnen roesten en verroeste leidingen kunnen gaan lekken. Dat kan gevaarlijk zijn. De gemeente adviseert eigenaren van woningen dringend om de gasleidingen te laten controleren door een erkend installateur.  Het is begrijpelijk dat u zich hierover zorgen maakt. De gemeente Leeuwarden, Veiligheidsregio Fryslân en wijkpanel Aldlân vinden het erg belangrijk u te informeren over wat u kunt doen om onveilige situaties te voorkomen. U kunt actie ondernemen. In deze folder leest daar meer over