Welkom Op De Website Van Wijkpanel Aldlan.

De Kanskaart voor huishoudens met weinig geld

Het budgetinstituut Nibud berekende in januari dat de meeste huishoudens dit jaar wat meer te besteden hebben. Dat is goed nieuws! Helaas geldt dit niet voor iedereen. Vooral de lage inkomens zonder kinderen gaan er op achteruit. In de wijk Aldlân in Leeuwarden wonen relatief veel van die huishoudens die er niet op vooruit gaan.

Organisaties in Leeuwarden willen deze huishoudens in Aldlân helpen met geldzaken

Via de gemeente Leeuwarden weten we dat veel huishoudens nog geen gebruik maken van regelingen om hen financieel te ondersteunen. Regelingen waar ze vaak wel recht op hebben. Vooral de iets oudere groep huishoudens zonder inwonende kinderen gebruiken die regelingen vaak niet. We weten ook dat zij het aanvragen ervan soms lastig vinden. Schuldhulpmaatje, Buurtservicepunt, dbieb, Amaryllis en Humanitas hebben de krachten gebundeld om een deel van deze mensen te bereiken.

Vrijwilligers gaan deze huishoudens opzoeken

Allereerst wordt bij 250 huishoudens in Aldlân een Kanskaart in de bus gegooid. Op die kaart staan een aantal regelingen (kansen!) die mogelijk hun inkomen kunnen ophogen. Op de Kanskaart staan ook regelingen en initiatieven die niet zo zeer met geld te maken hebben, maar waar huishoudens ook baat bij kunnen hebben.

Vrijwilligers gaan daarna bij deze adressen langs om vragen te beantwoorden over die regelingen en zo nodig hulp te bieden bij het aanvragen ervan. In een aantal gevallen is toch nog iemand anders nodig om die regeling af te sluiten. Wij zorgen ervoor dat daartoe binnen 14 dagen contact wordt opgenomen met deze huishoudens.

Als deze actie een succes blijkt, gaan we kijken of een uitbreiding in andere delen van Leeuwarden wenselijk is. 

Uiteraard zijn alle huishoudens uit de gemeente welkom bij aanspreekpunt Humanitas Leeuwarden met vragen over deze actie, bel hiervoor met Linda Galema 06 -17328181