Welkom Op De Website Van Wijkpanel Aldlan.

Netwerk Ondernemers Aldlân (NOA)

Het “Netwerk Ondernemers Aldlân” is een zelfstandige ondernemersvereniging in Aldlân, Leeuwarden. Het NOA is sinds 2009 een feit. Het ondernemersfonds is verantwoordelijk voor de besteding van de gelden ingebracht in het LOF Aldlân en is sinds november 2011 actief.  

Het Ondernemersfonds is bedoeld om de behartiging van de collectieve belangen van ondernemers in de gemeente Leeuwarden te financieren. In het geval van het LOF Aldlân in het bijzonder voor en door de ondernemers in Aldlân. Het gaat om belangen als: promotie, parkmanagement, beveiliging, relaties met onderwijs, etc. Die activiteiten lijden sterk onder het gegeven dat slechts een deel van de ondernemers vrijwillig participeert en meebetaalt. Door de krachten te bundelen, ontstaat een gunstiger ondernemersklimaat en wordt freeriding tegengegaan. Freeriding betekent dat een deel van de ondernemers wél profiteert van de activiteiten van een ondernemersvereniging, terwijl ze niet lid zijn of een financiële bijdrage leveren.  

Het LOF (Leeuwarder Ondernemers Fonds) is bedoeld voor collectieve investeringen voor ondernemersactiviteiten en projecten. Het wordt gevoed door een opslag op het OZB-tarief voor niet-woningen. Alle ondernemers met een niet-woning dragen dus bij aan het fonds. In dit geval zijn ondernemers niet alleen vertegenwoordigers uit het MKB en grootbedrijf, maar ook bijvoorbeeld cultuurinstellingen, kennisinstellingen, zorginstellingen, agrarische bedrijven en organisaties als de vliegbasis.  

Dat levert jaarlijks een groot bedrag op. De financiële middelen mogen door de ondernemers zelf besteed worden, mits dit in georganiseerd verband gebeurt.  

Klik hier om naar de website van NOA te gaan,