Meldpunt sociaal overlast

Wat moet u weten

In het Meldpunt Overlast pakt de gemeente Leeuwarden, samen met politie en hulpverleners sociale overlast stevig aan.

Het is belangrijk dat u steeds terugkerende overlast altijd meldt. Het Meldpunt Overlast registreert namelijk alle meldingen. Uit de registratie blijkt hoe ernstig de overlast is. Dat is belangrijke informatie bij eventuele juridische stappen, zoals een huisuitzetting.
Voorbeelden van overlast:
– drugsoverlast.
– geluidsoverlast.
– Stille problemen; vermoeden kindermishandeling.
– Vermoeden dat iemand zichzelf verwaarloost.

De beste oplossing is natuurlijk dat u er samen, met degene die overlast
geeft, uitkomt. Bijvoorbeeld door er met elkaar over te praten. Als u er samen niet uitkomt kunt u misschien buurtbemiddeling inschakelen.

Ga hiervoor naar: www.leeuwarden.nl en dan Sociale overlast
– waaruit bestaat de overlast.
– hoelang ervaart in de overlast.
– wanneer ondervindt u overlast.
– wie veroorzaakt de overlast.
– heeft u de overlast al eens eerder gemeld en bij wie.
– wat wikt u dat er aan de overlast gedaan wordt.
– heeft u de overlastgever al eens aangesproken.

 of neem contact op met de gemeente Leeuwarden via 14 058.

Voor dringende meldingen buiten de openingstijden belt u de politie op 0900 8844.