Meldpunt sociaal overlast

Meldpunt Overlast

Wat moet u weten

In het Meldpunt Overlast pakt de gemeente Leeuwarden, samen met politie en hulpverleners overlast stevig aan.

Het is belangrijk dat u steeds terugkerende overlast altijd meldt. Het Meldpunt Overlast registreert namelijk alle meldingen. Uit de registratie blijkt hoe ernstig de overlast is. Dat is belangrijke informatie bij eventuele juridische stappen, zoals een huisuitzetting.

Voorbeelden van sociale overlast:

  • geluidsoverlast
  • drugsoverlast
  • ‘stille’ problemen; vermoeden kindermishandeling, vermoeden dat iemand zichzelf verwaarloost.

De beste oplossing is natuurlijk dat u er samen, met degene die overlast geeft, uitkomt. Bijvoorbeeld door er met elkaar over te praten. Als u er samen niet uitkomt kunt u misschien de buurtbemiddeling nog inschakelen. Ga naar: www.leeuwarden.nl en dan Sociale overlast

Na melding, neemt Meldpunt Overlast contact met u op. Zij stellen een aantal vragen om helder te krijgen wat de overlast precies inhoudt. Het gaat om vragen als:

  • waaruit bestaat de overlast
  • hoe lang ervaart u de overlast al
  • wanneer ondervindt u overlast
  • wie veroorzaakt de overlast
  • heeft u de overlast al eens eerder gemeld en bij wie
  • wat wilt u dat er aan de overlast gedaan wordt
  • heeft u de overlastgever al eens aangesproken

Het Meldpunt Overlast neemt binnen 2 werkdagen contact met u op om de melding te bespreken.
Hoe lang het duurt voordat de overlast weg is, verschilt per geval. Het kan enige tijd kosten om de problemen weg te nemen.
Anoniem melden is niet mogelijk, aangezien wij u dan niet kunnen laten weten wat er gebeurt met uw melding. Bovendien voorkomen we hierdoor misbruik. Uw gegevens zullen nooit bekend gemaakt worden bij de personen over wie u een melding heeft gedaan.

 of neem contact op met de gemeente Leeuwarden via 14 058.

Voor dringende meldingen buiten de openingstijden belt u de politie op 0900 8844.