Ons klimaat en meer groen

Hoe klimaatbestendig is onze Aldlân

Groene tuinen en openbare ruimtes zijn niet weg te denken uit de stad, de
dorpen of daarbuiten. Gelukkig maar, want zonder groen zou het nagenoeg onleefbaar worden. Groen maakt gezond, is gunstig voor het klimaat, bevordert de biodiversiteit én draagt bij aan de aantrekkingskracht van de gemeente Leeuwarden.

Hoe klimaatbestendig is onze wijk?
Bekijk hier de digitale kaart van jouw buurt. KLIK HIER!

Dit kun je zelf doen voormeer groen
Op groenleeftinleeuwarden.nl. vind bu informatie over subsidies, tips en
inspiratie van inwoners over het vergroenen van de tuin en wat de gemeente zoal doet op het gebied van groen. Iedereen kan zelf deze acties
doen:
• Vervang tegels door gras, planten,
bomen of struiken.
• Installeer een regenton of een
andere waterbuffer in uw tuin.
• Vraag subsidie voor een groen dak of
een wateropvang systeem.
• Adopteer zelf of met buren een
boomspiegel of stukje openbaar
groen of leg geveltuintjes aan.

Dit kunt u zelf doen voor meer groen en het Wijkpanel kan u als u met een bewonersinitiatief komt helpen met een financiële bijdrage.

Groen leeft, ook in de wijk Aldlân,
KLIK HIER !!

Maar het klimaat verandert. Op sommige plaatsen ontstaat wateroverlast bij hevige regenbuien; in de stad is het in de zomer extra warm (hittestress) en we krijgen in de toekomst ook meer te maken met periodes van droogte. Daarom zet de gemeente nu stappen om de openbare ruimte aan te passen op het veranderende klimaat. Dit heet klimaatadaptatie. Bijvoorbeeld op het Waagplein, de herinrichting van De Kei of door openbaar groen anders in te richten, zoals de ecohoop in Camminghaburen. Klimaatadaptatie kan de gemeente niet alleen, want
70% van de grond in de gemeente is in eigendom van particulieren en
bedrijven.