Jaarveslag 2020

Jaarverslag 2020 Wijkpanel Aldlân Leeuwarden

Wijkpanel Aldlân concentreert zijn activiteiten op een aantal hoofdthema’s: leefbaarheid, groen en  spelen/bewegen. 2020 was door de coronacrisis anders dan andere jaren, maar toch is er op verschillende fronten voortgang geboekt.

Communicatie
Zo heeft het wijkpanel samen met de wijkorganisatie, de wijkkrant en het NOA een nieuwe website ontwikkeld: www.aldlan.nl. Alle organisaties hebben daar hun eigen pagina zodat de alle informatie die onze wijk betreft op één plek te vinden is. Daar zijn we heel blij mee. Eind 2020 ging de site online. Er liggen allerlei plannen om deze te vullen, bijvoorbeeld met een fotogalerie door wijkbewoners. Hou de website of wijkkrant in de gaten!

Daarnaast heeft het wijkpanel het initiatief genomen voor een speciale editie van de wijkkrant, gemaakt voor en door bewoners, met verhalen, speurtocht, puzzels etc. Aan de kleurwedstrijd hebben 80 kinderen meegedaan!

Misschien is het opgevallen dat we in de informatiekastjes mooie posters hebben hangen. Dit jaar gaan we onderzoeken of het mogelijk is om digitale informatieborden te plaatsen. De huidige kasten beginnen mankementen te vertonen. Daarnaast willen wij u snel op de hoogte brengen van activiteiten in de wijk.

Beweegcircuit

Met grote dank aan BV Sport krijgt dit initiatief meer contouren. Zo is er al een programma in basisopzet klaar. We kunnen van start als we weer in groepsverband kunnen bewegen. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan plannen voor de aanleg van een jeu de boulesbaan.

Virtuele tour

Een bijzonder initiatief was de samenwerking met Welzijn Erasmus en A Guide Tour door Leeuwarden. Dit leidde tot een virtuele wandeling door Aldlan die door iedereen op You Tube te volgen was. Deze virtuele wandeling was bedoeld voor mensen die door de coronapandemie niet naar buiten durfden of konden. Zo konden ze toch een wandeling door de wijk maken en zien hoe alles er bij staat.

Financiële bijdragen

Ook in 2020 konden bewoners weer gebruik maken van de financiële regelingen voor groen en burendag en heeft het wijkpanel het alternatieve sinterklaasfeest meegefinancierd.

Rol wijkpanel

Een belangrijke taak van het wijkpanel is het schakelen tussen bewoners en gemeente. Ideeën ter verbetering van de wijk en klachten van wijkbewoners worden door het panel behandeld. Plannen van de gemeente die betrekking hebben op Aldlân worden samen met de betrokken bewoners kritisch bekeken en indien nodig vindt hierover overleg plaats met de gemeente. Soms wordt extra aandacht besteed aan het informeren van de bewoners zoals bij de aangekondigde verandering van de busconcessie. De kanalen die wij kunnen gebruiken zijn de informatiekastjes, de website, flyers, het organiseren van een bewonersavond. Het wijkpanel als eerste aanspreekpunt voor de gemeente wil er zoveel mogelijk zijn voor de wijkbewoners. Maar U als wijkbewoner heeft altijd het laatste woord.

Het wijkpanel heeft dit jaar ca 18.000 euro besteed aan de volgende activiteiten:

  • Verdere ontwikkeling van het bewegingscircuit
  • Virtuele tour door Aldlân
  • Het extra nummer van de wijkkrant in de zomer
  • Plaatsing lichtkerstbomen (fairybells)
  • Bijdrage aan het Sinterklaasfeest
  • Financiële ondersteuning bewonersactiviteiten, in 2020 minder dan anders
  • Contact gemeente en bewoners over ontwikkelingen overlast rondom aquaduct
  • Vertegenwoordiging in platform openbaar vervoer
  • Vertegenwoordiging in de redactie van de wijkkrant
  • Onkosten wijkpanel

Wilt u meer informatie over wat het wijkpanel allemaal doet, neem dan gerust contact op. Ook als u ideeën heeft voor verbetering van de wijk of uw buurt in de wijk horen wij dit graag van U.  Bij deze de oproep om ideeën voor verbeteringen in de wijk voor te leggen aan het wijkpanel. Dat kan gaan om de woonomgeving of initiatieven op het sociale vlak. Als een initiatief past binnen de doelstellingen kan het wijkpanel daarbij helpen en het (mee)financieren. 

Normaliter vergadert het wijkpanel één keer per maand. Iedereen mag daarbij aanschuiven. In deze tijd met beperkende maatregelen vergaderen we om de week digitaal. Ook daar kunt u bij aanschuiven als u zich aanmeldt. Wat in het wijkpanel besproken wordt kunt u terugvinden op onze pagina op de website:  www.aldlan.nl