Werkzaamheden

Werkzaamheden fietspaden Aldlânsdyk

Van maandag 6 september  2021  t/m oktober  2022 werken we aan de vernieuwing van de fietspaden langs de Aldlânsdyk.
Dit betreft de fietspaden tussen het Drachtsterplein en de Greunsbrug.

De tegels in de fietspaden worden vervangen door een betonverharding .

In de voetpaden worden de tegels vervangen door dubbelklinkers.

Het werk wordt in fases uitgevoerd:

Werken in 2021

Fase 4 : Van maandag 6 september  t/m vrijdag 5 november 2021
Gedeelte aan de zuidzijde van de Aldlânsdyk  tussen de Holwortel en de Stinzenflora .

Fase 5 : Van maandag 8 november t/m vrijdag 17 december 2021Gedeelte aan de zuidzijde van de Aldlânsdyk  tussen de Stinzenflora  en de Greunsbrug.

Werken in 2022

Fase 1:Van maandag 14 maart t/m vrijdag 10 juni 2022 Gedeelte aan noordzijde van de Aldlânsdyk tussen de Langdeelstraat en Greunsbrug.

Fase 2: Van maandag 13 juni t/m vrijdag 22 juli 2022
Gedeelte aan noordzijde van de Aldlânsdyk tussen het Drachtsterplein en de Langdeelstraat

Vragen?

Vragen  over de uitvoering ?
Dan  kunt u contact opnemen met de heer H.  Stellingwerf via telefoonnummer 06-43365343 of via het telefoonnr  14058.