Vervallen buslijnen

Informatie van Arriva
Buslijnen 5 en 15 vervallen. Lijn 2 rijdt in Aldlân een nieuwe route. De route loopt vanaf het busstation via de Holwortel en de Aldlânsdyk naar de eindhalte ‘Zwanebloem’. Vervolgens rijdt de bus via de bestaande route weer terug naar het busstation. De halte Florastate (lijnen 5 en 15) nemen we daarmee op in de route van lijn 2. Aan de Aldlânsdyk komt een nieuwe halte ter hoogte van de Holwortel. Deze nieuwe halte vervangt de halte ‘Holstmeerweg’ (lijnen 5 en 15) en zorgt voor een betere ontsluiting van de wijk Aldlân. De haltes ‘Beemdgras’, ‘Jacob Botkeweg’, ‘Erasmus’ en ‘Viaduct Beatrixstraat’ komen te vervallen.   Het is dus alleen nog mogelijk om vanuit het Aldlân met de bus naar het Nijlân te reizen via het busstation.

De Vlinder

In de avonduren na 18.30 uur en op zondag (hele dag) is er sprake van ‘flexibele bediening’ met ‘De Vlinder’. De ritten van lijn 2 vervangen we dan door De Vlinder. De Vlinder heeft een vast vertrekmoment vanaf het station (aansluitend op de intercity’s en de treinen van Arriva vanaf Sneek, Harlingen en Groningen). De overige tijden zijn vraagafhankelijk. De route is flexibel en het aantal reismogelijkheden verdubbelt. Via de nieuwe app of telefonisch kan men De Vlinder reserveren. Betalen kan via de app of per Pinbetaling. Voor De Vlinder gelden dezelfde tarieven als voor de buslijn overdag.