Verroeste gasleidingen

Artikel in de Leeuwarder Courant: Installateur slaat alarm over verroeste gasleidingen in Aldlân

Alle bewoners in onze wijk hebben inmiddels een brief van de gemeente ontvangen met actuele informatie.

Meer informatie

Meer informatie leest u op de website www.leeuwarden.nl/gasleidingen. Hier vindt u ook de meest gestelde vragen en antwoorden. Heeft u vragen? Stel deze gerust via gasleidingen@leeuwarden.nl.

Door een attente wijkbewoner is aan het licht gekomen dat in Aldlân mogelijk problemen zijn met oude stalen gasleidingen. Door roestvorming kan een gevaarlijke situatie ontstaan. Naar aanleiding van dit artikel gaat de gemeente actie ondernemen en heeft contact gezocht met het Wijkpanel. Het wijkpanel vindt dat de gemeente als eerste aan zet is om de wijkbewoners zo snel mogelijk te informeren over de acties die zij gaat nemen om dit probleem in kaart te brengen. Volgende week hebben we daar een eerste gesprek over met de gemeente. We verwachten van hen concrete acties en voorstellen.  Nadrukkelijk wil het Wijkpanel melden dat er zo snel als mogelijk met de betrokken bewoners contact gezocht moet worden over het risico per woning en welke (snelle) aanpak mogelijk is.

Het wijkpanel en/ of de gemeente zullen de wijkbewoners zo snel mogelijk informeren. Houdt de website Aldlan.nl in de gaten.