Nieuws

Beweegcircuit Aldlân

Het Netwerk Ondernemers Aldlân (NOA) en Wijkpanel Aldlân hebben de ambitie om van de wijk Aldlân een beweegvriendelijke wijk te maken.  

Om dit te kunnen realiseren hebben we uw hulp nodig!  Een extern bureau (Speelplan) voert een onderzoek voor ons uit waarin uw behoeften en de mogelijkheden in de wijk in kaart worden gebracht.  Dit onderzoek bestaat onder meer uit een enquête voor bewoners.  

Uw mening is het belangrijkst voor het realiseren van onze ambitie!  

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met het Wijkpanel Aldlân.