Nieuwe bushalte

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden maakt bekend dat het Verkeersbesluit Leeuwarden is gewijzigd.

Deze wijziging omvat het volgende:

  • Instellen en aanleggen bushalte ‘Holwortel’ aan de zuidoostzijde van de kruising Aldlânsdyk- Holwortel- Holstmeerweg te Leeuwarden.
    Deze bushalte is nodig omdat per januari 2022 de buslijnen 5 en 15 vervallen. Het is dan niet meer mogelijk om van het Aldlân naar het Nijlân te reizen zonder omweg via het station om daar over te stappen op een andere buslijn.

De wijzigingen in het Verkeersbesluit liggen ter inzage op het Gemeentehuis. Degene wiens belang rechtstreeks bij deze besluiten betrokken is, kan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is gepubliceerd een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden.