Moestuin Aldlân

MOESTUIN ALDLAN zoekt vrijwilligers

Beste bewoners van Aldlân,
Het idee van een wijkmoestuin is niet nieuw, maar nog niet gerealiseerd in onze wijk Aldlân.

Het initiatief daarvoor is genomen in een werkgroepje voor jeugdeducatie van het IVN (Instituut voor Natuureducatie) Leeuwarden, waar wij actief in zijn.

Na verkennende gesprekken met de wijkorganisatie of het tuintje/terras naast Wijkcentrum Aldlân er geschikt voor zou zijn, mogen we jullie nu uitnodigen om je aan te melden voor de moestuinwerkgroep van Aldlân!

We gaan er dan samen een mooi en duurzaam project van maken, waar met name aan de kinderen tot ongeveer 12 jaar, samen met hun vriendjes en vriendinnetjes, opa’s, oma’s, maar ook vader, moeder, broer, zus, neef, nicht, ja zelfs meesters en juffen, in de praktijk geleerd wordt hoe ons voedsel groeit, bloeit, vrucht draagt en verzorgd, geoogst, verdeeld en gegeten wordt.

Maar het zullen niet alleen de kinderen zijn die er iets van opsteken! Onze ervaring is dat samen werken in zo’n tuin ook een fijne gelegenheid is om elkaar te ontmoeten en leren kennen, en dat daarmee de gezonde en altijd interessante saamhorigheid versterkt wordt: iedereen hoort erbij en draagt bij met de eigen gewaardeerde mogelijkheden. Er is ook altijd ruimschoots gelegenheid om ervaringen uit te wisselen, kennis te delen en te genieten van elkaars gezelschap.

Uit alle aanmeldingen, van jong tot oud, vormen we dan de moestuinwerkgroep en gaan we aan de slag met het ontwerp van de tuin en het verdelen van het nodige voorwerk, zodat we misschien al de komende lente kunnen zaaien en planten!

We kunnen putten uit de kennis, ervaring en ondersteuning van het IVN, de Leerschool Permacultuur Friesland en Eetbaar Leeuwarden, maar vooral ook uit onze eigen gelederen, om er iets heel moois van te maken!
Om de moestuin duurzaam te vestigen gaan we met elkaar de visie, de naam, de nodige gedragsregels, openingstijden en andere belangrijke maatregelen ervoor bedenken en bewaken.
Met name de jeugd van 12 tot 15 (of 18?) kan daarbij een niet onbelangrijke rol spelen, vooral omdat Wijkcentrum Aldlân ook hun ontmoetingsplek is. Er is nog veel werk te verzetten voor het zover is, dus wacht niet te lang om je aan te melden. 
Email: bestuurslid3.aldlan@gmail.com
Telefoon: 0651711087

Vriendelijke groet,
Het bestuur