Welkom Op De Website Van Wijkpanel Aldlan.

Laadpalen waar in het Aldlân

Op dit moment komen er veel aanvragen binnen voor openbare laadpalen. Inwoners, bedrijven en instellingen in de gemeente Leeuwarden die elektrisch autorijden, maar geen parkeermogelijkheid hebben op eigen terrein of oprit, kunnen een openbare laadpaal aanvragen via de website www.laadpaalnodig.nl. Hier vindt u ook de voorwaarden. Het bedrijf dat laadpalen plaatst (TotalEnergies) doet een voorstel bij de gemeente voor de locatie. Gemeente toetst dit locatie voorstel op verschillende aspecten:

  • verkeerskundig (op: parkeerdruk, weginrichting en parkeerinrichting en dergelijke)
  • groenbeheer (staat de laadpaal in de boomkruin, kunnen we er nog maaien, bijv.)
  • ondergrondse infra (op kabels en leidingen in de grond)

Om de palen zo goed mogelijk te laten passen in uw wijk of dorp vragen wij u om mee te denken in de locatiekeuze. Vóórdat we een verkeersbesluit nemen vragen we wijkpanels en dorpsbelangen om hun mening over de locatiekeuze. Deze mening wordt meegenomen in het verkeersbesluit.

U kunt alle lopende aanvragen zien via: www.laadpaalnodig.nl/leeuwarden/ overzicht-laadpalen.