Kunstwerk

Het eerste houten kunstwerk is geplaatst in de wijk. Het houten kunstwerk is geplaatst aan een wandelpad, locatie Zwenkgras/Mannagras. Deze vogel is gemaakt door houtkunstenaar Mark Rheebergen

Het houten kunstwerk is op een zo duurzaam mogelijke manier vervaardigd en behandeld.

Mocht u als wijkbewoner nog een mooie locatie weten. en welk dier u graag in hout terug wilt zien, laat het ons weten. Zo kunnen we een natuurlijk lint van houten kunstwerken weer terug laten komen in de wijk

Voor reactie:

Het Wijkpanel wil de initiatiefnemers bedanken voor het aanbrengen van dit geweldige idee.