Gemeente

Concept bestemmingsplan omgeving Beatrixstraat

Er staan verschillende projecten op de planning in de Beatrixstraat. voor de aanleg van de stadsverwarming, riolering en regenwaterafvoer is het nodig dat wij de Beatrixstraat voor een periode openbreken en afsluiten voor verkeer. Dit biedt ook de mogelijkheid om de Beatrixstraat opnieuw in te richten. In de brief die hier onder staat
leest u daar meer over.