Computerinloop senioren

Mensen die nog niet weten hoe ze met een computer om moeten gaan, kunnen terecht bij de ComputerClub. Daar worden vaardigheden aangeleerd zoals het het verzenden en ontvangen van emails, foto’s opslaan, social media enz.

Start: vanaf september (bij voldoende deelname)
Dag: Iedere dinsdagochtend
Plaats: Wijkcentrum Aldlân
Tijd: 09.30 – 11.30
Aantal lessen: 15
Kosten: E. 2,50 per les
Betaling: het totaal aantal gevolgde lessen na opgave overmaken
op rekeningnummer NL98RABO0395469813
Opgave: Piet Bootsma 06.18217332
Voor online opgave: klik >hier<