Bouwplan voor de oude Aldi

Zoals u weet zijn de deuren van supermarkt Aldi aan de Stinzenflora al enige tijd gesloten. Er zijn plannen om op de Centrale een nieuwe Aldi te realiseren. In samenhang hiermee zijn er ook plannen om op de locatie van Aldi aan de Stinzenflora woningbouw te plegen.

Het gaat daarbij om 25 appartementen in een pand dat deels uit drie en vier bouwlagen bestaat. De woningen hebben een bruto vloeroppervlak van 90 – 120 m2.  

Dit woningbouwplan past niet binnen het bestemmingsplan. De gemeente kan medewerking verlenen aan dit initiatief door het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan. In dit bestemmingsplan zal ook de Aldi op de Centrale mogelijk worden gemaakt.  

Vooruitlopend op het indienen van formele aanvragen en het opstarten van procedures wil de Aldi in samenwerking met de gemeente de wijk over dit plan informeren. Zij willen graag weten wat de wijkbewoner van deze plannen vindt.  

Op donderdag 15 december j.l. is er een inloopbijeenkomst geweest. Op is deze avond geen centrale presentatie gedaan, maar het plan/ontwerp kon ter plekke wel worden in gezien; de architect en een vertegenwoordiger van de gemeente waren aanwezig voor een toelichting en voor het beantwoorden van vragen. Naast omwonenden waren ook leden van het Wijkpanel Aldlan en leden van de gemeenteraad aanwezig.

In januari volgt een additionele informatiebijeenkomst georganiseerd door het wijkpanel Aldlân.

Het is mogelijk om voor 31 januari 2023 een reactie op het plan toe te sturen aan de  Aldi: thomas.nigon@aldi.nl en de heer P. Jager van de gemeente Leeuwarden: peter.jager@leeuwarden.nl

Alle reacties zullen worden voorgelegd aan de verantwoordelijk wethouder. Aan de hand hiervan zal worden bepaald of de plannen wel of niet in procedure worden gebracht. 

Hieronder staan de op de informatie avond getoonde tekeningen.