Welkom Op De Website Van Wijkpanel Aldlan.

Bouw van een nieuwe wachtvoorziening

Binnenkort start de bouw van een nieuwe wachtvoorziening voor beroepsvaart bij de Van Harinxmabrug.

In de tweede helft van januari 2024 start aannemer Knol Akkrum met de werkzaamheden. De werkzaamheden vinden plaats ter hoogte van flat Aldlânstate. We verwachten hierbij minimale overlast voor u als omwonende.  De planning is dat het geheel in april 2024 klaar is. We doen dit alles om het Van Harinxmakanaal geschikt te maken voor de huidige en toekomstige beroepsvaart.

De huidige wachtvoorziening, ten oosten van het M.C. Escher Akwadukt, voldoet niet meer aan de huidige kwaliteitseisen en ligt te ver van de Van Harinxmabrug. We verwijderen de zes buispalen op die locatie.

De nieuwe locatie is ter hoogte van de bosschage, ten oosten van de Van Harinxmabrug en aan de noordkant van het kanaal. Zie hiervoor ook de bijgevoegde foto. Hier  komen vier stalen palen voor de beroepsvaart (klasse Va) om aan af te meren. Daarbij vervangen we ook de achterliggende damwand en baggeren we het kanaal voor deze palen op diepte.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met projectleider Anne Bouma van de provincie Fryslân via 058-2925925 of provincie@fryslan.frl.