Afgelast

Bijeenkomst groenplan Aldlânstate geannuleerd

De in de wijkkrant aangekondigde bijeenkomst op 13 januari 2022 over het groenplan rondom Aldlânstate zal niet doorgaan.

Er is nog geen helderheid over het startmoment van de bouw.

Als de definitieve datum daarvan bekend is, is het  ook een goed moment om een nieuwe afspraak te maken met het Wijkpanel en omwonenden.  

Wie mee wil denken, zijn ideeën naar voren wil brengen, kan zich hiervoor aanmelden via de Wijkpanel website www.Aldlân.nl door middel van het contact formulier.

Zodra hierover meer bekend is volgt nadere informatie.